Monitoring Żłobka

Monitoring Żłobka

Informujemy, iż budynek Żłobka posiada system monitoringu wizyjnego do celów ochrony i zabezpieczenia budynku. Administratorem danych jest Żłobek Miejski w Żywcu reprezentowany przez Dyrektora Żłobka.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Żywcu 34-300 Żywiec ul. Jana 28 reprezentowany przez Dyrektora.
  1. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)    użytkowania systemu monitoringu wizyjnego przez Żłobek Miejski w Żywcu w budynku i na terenie należącym do Żłobka Miejskiego, informujemy że przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Żłobka jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa Dzieciom i Pracownikom oraz ochrony ich mienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania. Przebywając na terenie Żłobka zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.