Zajęcia

Zajęcia

Harmonogram dnia:

6.00 – 7.50  -   przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, kontakty z rodzicami,
7.50 - 8.00  -    przygotowanie do pierwszego śniadania,
8.00 – 8.30  -   pierwsze śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,
8.30 – 9.00  -   zabiegi higieniczne, 
9.00 – 10.00  - zajęcia tematyczne, zabawy ruchowe,
10.00 – 10.25  - drugie śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,
10.25 – 11.00  - toaleta – zabiegi higieniczne,
11.00 – 11.30 -  obiad, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,
11.30 – 12.00  - toaleta – zabiegi higieniczne, przygotowanie do leżakowania,
12.00 – 14.00  - leżakowanie,
14.00 – 14.30 -  zabiegi higieniczne,
14.30 – 15.00  - toaleta – zabiegi higieniczne,
15.00 – 17.00  - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne w salach lub na zewnątrz, rozchodzenie się dzieci do domu, kontakty z rodzicami.

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami edukacji.

            W Żłobku prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne dla dzieci,  dostosowane do wieku dzieci, zainteresowań,  pory roku,  świąt czy  różnych  uroczystości.

Dzieci w żłobku uczą się:

- współżycia  w grupie rówieśniczej,
- samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych,
- samodzielnego spożywania posiłków,
- nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
- używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych,
- dzielenia się  zabawkami i innymi przedmiotami.

Program wychowawczo – edukacyjny  realizowany jest poprzez następujące działy:

1. Poznawanie przyrody z podziałem na pory roku.
2. Obserwacja i naśladowanie.
3. Rytmika i zajęcia umuzykalniające.
4. Gimnastyka ogólnorozwojowa.
5. Manipulacja, konstrukcja, plastyka.
6. Inscenizacja, opowiadanie i czytanie bajek.

Program określa zadania wchodzące w zakres następujących sfer rozwoju:

1.  rozwój psychoruchowy,
2.  rozwój procesów poznawczych,
3.  rozwój społeczno - emocjonalny,
 

Rozwój psychoruchowy –   prowadzenie różnorodnych zabaw, gier i ćwiczeń ruchowych  oraz tańców. 

Rozwój procesów poznawczych:

-  pobudzanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości,
-  kształtowanie poczucia własnej wartości,
-   rozwijanie mowy dziecka, wzbogacanie słownictwa,
-   rozwijanie myślenia poprzez wdrażanie komunikatów werbalnych  i pozawerbalnych,
-  rozwijanie spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej,
-  kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozróżnianie różnorodnych dźwięków,
-   rozwijanie sprawności manualnej,
-   kształtowanie orientacji przestrzennej - określenie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała i innych  przedmiotów,
-   rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

Rozwój społeczno – emocjonalny:

-  nauka  zasad współżycia społecznego,
-  wyrabianie wrażliwości na piękno,
-  wyrabianie wrażliwości emocjonalnej,
-  rozwijanie wyobraźni.
 

Zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci:

1.  ZABAWY RUCHOWE - ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalenie sprawności fizycznej, taniec.
2.  ZABAWY TEMATYCZNE - zabawy w kąciku kuchennym, lalek, sklepowym, kształtowanie mowy i pamięci.
3.  OPOWIADANIE I CZYTANIE BAJEK -  poznawanie zwierząt i roślin, nazewnictwa przedmiotów, oglądanie ilustracji, nauka wierszyków oraz piosenek.
4.  ZABAWY MANUALNO - KONSTRUKCYJNE - zabawa klockami, rysunek - rozwój procesów poznawczych, wyobraźni przestrzennej i spostrzeżeń.
 

Na czas pobytu dziecka w żłobku składają się:

  od 6:00 - przyjmowanie dzieci do żłobka,
- posiłki,
- zabiegi higieniczne,
- zabawy,
- zajęcia ruchowe,
- zajęcia manualne,
- zajęcia edukacyjne,
- zajęcia tematyczne,
- zajęcia na powietrzu,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia relaksacyjne,
- zajęcia wyciszające,
- leżakowanie,
- nauka samodzielnego korzystania z nocniczka,
- nauka jedzenia,
- obserwacja prawidłowego rozwoju dziecka,

  do 17:00 - odbiór dzieci ze żłobka
 

Nasz żłobek zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój małego dziecka  :-)