ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻŁOBKA NA ROK 2021/2022

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻŁOBKA NA ROK 2021/2022

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻŁOBKA NA ROK 2021/2022

W dniu 22.06.2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się w naszym Żłobku zebranie z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Żłobka na rok 2021/2022. Jest to ważne zebranie, gdyż oprócz podziału dzieci na grupy, przedstawienia personelu, zaprezentowania rodzicom rozkładu codziennych zajęć, a także sposobu żywienia w Żłobku, będzie również podpisywanie ważnych dokumentów potwierdzających wolę rodziców w zakresie uczęszczania ich dziecka do Żłobka. Rodzice będą mogli pytać o ważne dla nich kwestie, jak również będą mogli zapoznać się z topografią Żłobka - obejrzeć sale, w których będą spędzały czas ich dzieci.

Serdecznie zapraszamy rodziców :)