UWAGA ! DODATKOWY NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA

UWAGA ! DODATKOWY NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA

UWAGA ! DODATKOWY NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA

W związku ze zwolnieniem się 5 miejsc w naszym Żłobku ogłaszam nabór uzupełniający dla dzieci urodzonych w następujących przedziałach wiekowych:

1. Do grupy I - przyjmiemy dwoje dzieci urodzonych w drugiej połowie 2022 r. lub w 2023 r.
2. Do grupy II - przyjmiemy jedno dziecko urodzone w pierwszej połowie 2022 r. lub w drugiej połowie 2021 r.
3. Do grupy III - przyjmiemy dwoje dzieci urodzonych w terminie od stycznia do lipca 2021 r.

Do przyjęcia dziecka do Żłobka potrzebne jest złożenie u Dyrektora Żłobka karty zgłoszenia dziecka do Żłobka wraz z niezbędnymi dokumentami, tj. zaświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub orzeczeniem o niepełnosprawności rodzica/prawnego opiekuna dziecka, lub też zaświadczeniem o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.


Zapraszam serdecznie :-)
Marzena Barteczko - dyrektor Żłobka