UWAGA ! OD 1.01.2023 r. WZROST OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

UWAGA ! OD 1.01.2023 r. WZROST OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

UWAGA ! OD 1.01.2023 r. WZROST OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Od dnia 1.01.2023 r. nastąpi wzrost miesięcznej opłaty za pobyt dzieci w Żłobku (zgodnie z Uchwałą nr XXI/159/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Miasto Żywiec oraz warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat) oraz zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi objęcia Państwa dzieci opieką w Żłobku na rok 2022/2023.
Opłata ta wzrośnie do kwoty 523 zł (do 10-ciu godzin pobytu dziecka w Żłobku), zaś opłata za dodatkową godzinę opieki (jedenastą) wzrośnie do kwoty 87 zł.

Opłata za wyżywienie dzieci w Żłobku w chwili obecnej nie ulega zmianie i wynosi 7 zł dziennie.