UWAGA ! OD 1.07.2024 r. WZROSŁA OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

UWAGA ! OD 1.07.2024 r. WZROSŁA OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

UWAGA ! OD 1.07.2024 r. WZROSŁA OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Od dnia 1.07.2024 r. nastąpił wzrost miesięcznej opłaty za pobyt dzieci w Żłobku (zgodnie z Uchwałą nr XXI/159/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Miasto Żywiec oraz warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat) oraz zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi objęcia Państwa dzieci opieką w Żłobku na rok 2023/2024.
Opłata ta wzrosła do kwoty 645 zł (do 10-ciu godzin pobytu dziecka w Żłobku), zaś opłata za dodatkową godzinę opieki (jedenastą) wzrosła do kwoty 107 zł.

Opłata za wyżywienie dzieci w Żłobku w chwili obecnej nie ulega zmianie i wynosi 9 zł dziennie.