UWAGA!  WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA RODZICÓW I PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA

UWAGA! WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA RODZICÓW I PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA

UWAGA!  WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA RODZICÓW I PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA

W dniu 1.12.2022r. o godz. 17.00 odbędą się w naszym żłobku warsztaty szkoleniowe poświęcone ważnym zagadnieniom związanym z rozwojem dziecka do lat 3. Warsztaty te są odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno rodziców, jak i pracowników żłobka w zakresie rozwoju dzieci w wieku żłobkowym.

Tematyka warsztatów będzie zawierała w sobie następujące zagadnienia:
- Neurodydaktyka czyli jak wspierać rozwój małego dziecka?
- Rozwój dziecka do lat 3 - na co należy szczególnie zwrócić uwagę,
- Rozwój mowy u małego dziecka i etapy rozwoju mowy,
- Oddychanie a rozwój psychoruchowy,
- Czy nauka kolejnego języka może wspierać rozwój małego dziecka?
- Integracja sensoryczna - jak bodźcować dziecko?, co to jest przebodźcowanie?, jak bodźce wpływają na codzienne funkcjonowanie małego dziecka?

Warsztaty prowadzić będą:
- mgr Magdalena Kapalska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
oraz
- mgr Regina Waszut - neurologopeda, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców naszych dzieci oraz innych członków ich rodzin do uczestnictwa w tychże warsztatach. Mam nadzieję, że zapoczątkują one cały cykl szkoleń z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, rozwoju małego dziecka oraz trudności wychowawczych, jakie mogą się pojawić. Pierwsze lata życia dziecka decydują bowiem o jego dalszym rozwoju, zatem tematyka poszczególnych szkoleń może pomóc nam wszystkim w jeszcze lepszym zrozumieniu potrzeb małego dziecka oraz ich zaspokajaniu.

Marzena Barteczko - dyrektor żłobka