ŻYWIEC - CZYSTE MIASTO.

ŻYWIEC - CZYSTE MIASTO.

ŻYWIEC - CZYSTE MIASTO.

W tym roku Urząd Miejski w Żywcu po raz kolejny zorganizował akcję Generalne Sprzątanie Miasta. Jej początek miał miejsce w dniu 21 marca 2019 roku.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Żywca - pan Antoni Szlagor zachęcał wszystkich mieszkańców, szkoły, instytucje i spółki miejskie do wzięcia udziału w przedsięwzięciu promującym czystość w naszym mieście. Zwracał się z prośbą o wzięcie udziału w tegorocznej akcji, zachęcał do uczestnictwa w niej również pracowników i ich rodzin, a w szczególności popularyzację wiedzy na temat konieczności sprzątania miejsc nam najbliższych wśród dzieci i młodzieży.

W tym roku, Pan Burmistrz prosił o posprzątanie terenu wokół placówek oraz przylegających do nich dróg, chodników, skwerów, itp. To właśnie najbliższe otoczenie ma największy wpływ na wizerunek danych miejsc wśród mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto. Oby dobra praktyka dbałości o porządek w mieście była inspirująca dla wszystkich osób, instytucji, czy firm prywatnych oraz dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Oby Żywiec zawsze był czystym i pięknym miastem - dbajmy o to wszyscy !